Skip to Content

Az iskoláról

Intézményünket Szekszárdon úgy tartják számon, mint egy olyan általános iskolát a városból, amelyik más, mint a többi.
Valóban, a katolikus intézmény lényegében más, hiszen más alappal, más szemlélettel, más háttérrel végzi nevelo-oktató munkáját, abban a reményben, hogy ennek eredményeként teljes személyiség formálódik ki, aki korszeru tudással rendelkezik, tud szabadon, felelosségteljesen és erkölcsileg helyesen dönteni. Aki úgy él, hogy tudja: életét ajándékként és feladatként kapta; formálnia kell a világot, amelyben él, s amelyért felelősséggel tartozik.
És végül: aki azáltal ember, hogy képes a szeretetre.

Ízelítő programjainkból:
:) Családi nap szeptemberben: örömteli együttlét, játék, vidámság
:) Szülok Akadémiája: eloadássorozat nevelési kérdésekrol, beszélgetés, agapé
:) Szent Márton nap: német nemzetiségi est, lámpás felvonulás, táncház
:) Karácsonyi pásztorjáték
:) Szent József nap: lelki nap játékos feladatokkal, vetélkedokkel
:) Kulturális bemutató májusban: ahol megmutathatjuk, mi mindent tanultunk
:) Osztálykirándulások, zarándoklatok
:) Közös szentmisék az év folyamán

Múltunk
Szekszárd zárdaiskola 1926.
Iskolánk alapítása Pöndör János, városunk egy jómódú, mélyen vallásos polgára nevéhez fuzodik. Az o szorgalmazására és segítségével indult katolikus iskola városunkban l926-ban. Saját házuk 3 szobáját ajánlotta fel a novéreknek szállásul, akik be is költöztek. Iskolaépület akkor sem volt, tanítás céljára Jankó Ágoston foispán és Kiss Lajos esperes úr közbenjárására sikerült a Garay János Állami Gimnázium egy második emeleti nagy helyiségét biztosítani. Itt kezdodött az iskola munkája l.-ll.-lll. osztállyal.
Az iskola részére l927. oszén megfelelo épületet találtak. Az Egyházközség megvásárolta a Bezerédj utca l5. sz. alatt lévo Kramolin-féle házat és azt az Isteni Megváltó Leányai nevére íratta, azzal a kikötéssel, hogy azt sem eladni, sem megterhelni, sem más célra felhasználni nem szabad.
Az iskola muködését l945-ben tiltották be.

Az újrakezdés
Az iskola története csak évtizedekkel késobb folytatódik.
Lehetové vált, hogy az egyházak visszaigényeljék ingatlanjaikat. A Megváltóról Nevezett Novérek Kongregációja is visszaigényelte szekszárdi ingatlanját, a volt iskolaépületet.
l992-ben létrejött egy megállapodás a rend és a szekszárdi Belvárosi Plébánia között, mely szerint a visszaigényelt iskola használati jogát a novérek átadják a plébániának.
A régi iskolaépületben ez idoben speciális általános iskola muködött. E muködtetés érdekében a városi polgármesteri hivatal átalakítási munkákat hajtott végre az épületen.
Az ingatlan átadása elmaradt, de további tárgyalások folytak a két fél között.
Az adminisztrációs akadályoztatás ellenére l993. szeptemberében a katolikus elveken alapuló oktatás újra indult Szekszárdon.
Csereként a polgármesteri hivatal egyenlore egy volt bölcsode épületét ajánlották fel, a Kecskés Ferenc utcában.
Az iskolával együtt óvoda is muködött, mely a mai napig ott található.
Ebben az épületben indult újra a keresztény szellemiségu nevelés, oktatás, mely a német nemzetiségi oktatást is célul tuzte ki. Az elso osztály l8 kisgyermekkel indult. Az 1996/97-es tanévben a Dienes Valéria Általános Iskolában kapott alkalmi elhelyezést az iskola. Ekkor 53 diák kapott keresztény szellemiségu nevelést, a nevelést 8 tanító látta el. Az 1997/ 98-as tanévet már új helyén kezdte meg 95 beírt tanulóval 11 pedagógussal.
1997 január 1-tol a fenntartói feladatokat és jogokat Mayer Mihály pécsi püspök vette át.
1999. július 1-től az Egyházmegye összevonta az óvodát és az iskolát, így az óvoda az iskola tagintézménye lett, az intézmény hivatalos neve: Szent József Iskolaközpont: Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda.
2008. szeptemberétől iskolánk Szekszárd szívébe költözött, a Belvárosi Templomhoz közel, ahol tanulóink szép, tágas környezetben tanulhatnak.

Jelenünk és jövőnk
A hit adja egész nevelési programunk alapját. Istenbe vetett hitünknél fogva, Rá támaszkodva tudunk úgy nevelni, hogy az mind a gyermekek, mind a szülok számára hiteles és elfogadható legyen.
Éppen ezért nagy figyelmet fordítunk a lelki élet gondozására, ápolására. A hitoktatók részére szervezett nagyon tartalmas lelki gyakorlatba az egész kollektíva bekapcsolódik.
Az intézmény dolgozói elkötelezett keresztények, akikre jellemzo a lelki kiegyensúlyozottság, melyet Istentol kaptak. Olyan légkörben élünk és dolgozunk, ahol érvényesülnek a keresztény ember erkölcsi elvei: egymás kölcsönös megbecsülése, bizalom, kollégák tisztelete, szakmai tapasztalatok megosztása, egymástól való tanulás öröme, tanácsok elfogadása, egymás tudásának elismerése, a felmerülo problémák közös megoldása.
Szaktudásunkban ugyanazt tesszük, mint más pedagógusok, de ezen átragyog a krisztusi szeretet.