Skip to Content

Digitális témahét iskolánkban

Digitális Témahét 2016

Magyarországon április 4-8-ig az ország csaknem 800 iskolájában figyelemfelkeltő célzattal témahetet tartottak pedagógusok, hogy elősegítsék a manapság szinte már elvárásnak tekintett digitális kompetenciák fejlődését.
Iskolánk 78 fős felső tagozatának 65 tanulójával kapcsolódott be a programba, a „Tavaszi szél vizet áraszt” projekt megvalósításával. Nemcsak természettudományos tárgyakhoz találtuk meg a projekt révén az utat, hanem bevontuk a hittan, az osztályfőnöki, a német, a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat is, és más-más napokon más-más osztályokkal kalandoztunk a különböző eszközök segítségével. Interaktív tábla, táblagépek, informatika terem – e héten az eddiginél is jobb kihasználtságnak örvendett.
Matematikaórán kódfejtős kincskereséshez végeztek el feladatsort tanulóink, osztályfőnöki órán az internetes keresés gyakorolták az 5. osztályban igaz-hamis állításokkal (egy megadott feladatsoron) az informatika teremben egyéni és páros munkaformában. Ötödikben Nyulász Péter Helka című regényének feldolgozása fejeződött be csoportmunkában, amely kiváló alkalmat teremtett a szélfajták és a Balaton környéki vizek alaposabb megismerésére.
Az ötödikesek és hatodikosok nyelvtanórán Redmenta-feladatsort oldottak meg (direktcím: BHM 16-04-05), változatos feladattípusok segítségével ismerkedtek a szélfajtákkal, gyakorolták a folyónevek helyesírását, ill. párosították a széllel és vízzel kapcsolatos közmondásokat a jelentésükkel.
A témahéten 7. osztályosaink németóra keretében Magyarország vizeivel, ezen belül is gyógyvizeivel, gyógyfürdőivel foglalkoztak. A tanulók páros munkában, az internet segítségével német nyelvű ppt-bemutatót készítettek az ismertebb magyarországi gyógyfürdőkről. A bemutató ezen a címen tekinthető meg:
https://docs.google.com/presentation/d/19DvOZaSqkjBiGQKwmvmW9Anfk73_dGhk...

Tisztában vagyunk azzal, hogy a most iskolánkba járó gyerekek jó része 10-15 év múlva olyan szakmákban fog dolgozni, amik ma még nem is léteznek. Egyelőre az tűnik biztosnak, s kutatások is erre mutatnak, hogy a jövőben kialakuló szakmákhoz elengedhetetlenül fontos az informatikai tudás, és a társas együttműködés képessége. Informatikai tudáson természetesen nem lexikális, hanem gyakorlati tudást értünk, illetve az interneten való tájékozódás képességét. A digitális témahét alkalmával bizonyítottuk, hogy pedagógusaink összefogással, a gyerekek jövője érdekében a saját és tanítványaik képességeit egyaránt fejlesztő, izgalmas, korszerű órákat tartanak. Többek között ezért is volt jó a Digitális Témahéthez csatlakozni.

A projekt dokumentációja megtekinthető iskolánk facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/SzentJozsefIskolakozpont/

CsatolmányMéret
DSCF3974.JPG254.81 KB
DSCF3975.JPG211.93 KB
DSCF3976.JPG265.39 KB
WP_20160406_001.jpg214.31 KB
WP_20160406_002.jpg199.54 KB
WP_20160406_003.jpg224.42 KB
WP_20160406_004.jpg192.33 KB
WP_20160406_005.jpg213.54 KB
Otodik osztályunk vizes témája.pdf947.87 KB