Skip to Content

Iskolánk névadója, Szent József

"József igaz ember volt" - olvassuk a tömör megállapítást az evangéliumban Szűz Mária jegyeséről,Jézus nevelőapjáról,Szent Józsefről. A Biblia nyelvezete szerint az az ember igaz, aki istenfélő, hűséges Istenhez, megbízható. Az igaz ember nem a vallásosság látszatára törekszik, hanem az Isten melletti elköteleződés az alapmagatartása.Mindenben igyekszik keresni és teljesíteni Isten szándékait,s ez vonatkozik az életnek a nehéz helyzeteire is, amikor megoldást Istentől vár. József is nehéz döntés előtt állt, amikor kitudódott, hogy jegyese, Mária gyermeket vár, de ebben a helyzetben sem cselekedett hirtelen felindulásból,hanem megvárta az isteni útmutatást.Az elhamarkodott emberi megoldások helyett mi is válasszuk mindig az Isten által számunkra kijelölt utat.

Szent József, téged e napon dicsérünk,
boldogan zengvén életed erényét:
e napon lettél méltó bevonulni
ég örömébe.

Ó, nagyon boldog, nagyon is szerencsés,
végső órádon teveled virrasztóit
édes arcával kezed a kezükben
Mária s Jézus.

Mert igaz voltál, szabadulva testtől
édes álomban lebeg immár lelked
a boldog hajlék örömébe; áldva
fénykoszorúval.

Kérjük hát együtt a Király kegyelmét:
álljon mellettünk, bűneink lemossa,
s adja meg nekünk örök égi béke
drága jutalmát.

Áldás, dicséret neked és imádás,
Hármas-egy Isten, ki uralkodó vagy,
s hűséges szolgád égi koronával,
áldod örökké. Ámen.

Guld Kinga, Venter Bernadett, Mancsi Panna: Szent József, az ács

Kipi, kopi kalapács,
ki kopog? József az ács.
Tanítgat egy fiúcskát,
drága fiát Jézusát.

Apa s fia serényen
kalapál a műhelyben,
Mária ül mellette,
nagyon boldog a szíve.

Székek és szép asztalok,
együtt töltött szép napok.
Boldogok az angyalok,
s így szól az ő daluk:

„Szent József boldog ember,
Oly szerény, mint a tenger.
Zengi ezt minden ember:
József az ács, szent ember.”

József ma már nincs köztünk,
de emlékét őrizzük,
ajándékunk a lelkünk,
meg e szerény versünk.

Berta Anna Gyöngy: Szent József

Az Isten fia az ő fia is.

Lehet ennél meglepőbb?
Elég, hogyha kéred: segít rajtad,
Gyermekeként gondoskodott Urunkról is,
Imádkozott, csendben dolgozott érte.
Gazdagnak bár nem volt mondható
Azért befogadta Máriát és benne Jézust –
Zavarát angyal csitította.
Azért élt, hogy vigyázzon a rábízottakra
Bár nem volt egyszerű dolga –
Békésen viselte, mit rámért a sors.

Elmesélhetném életét,
Mégsem teszem, a
Bibliából ismerd meg inkább
Emberségét, csendességét, igaz voltát.
Rá nézz fel, és tanulj tőle alázatot!

Berta Csaba Zsolt: Védőszentünk napjára

Szívemet neked adom ezen a napon.
Zsolti vagyok és most ülök a padon.
Előtted vagyok, és rád figyelek.
Nem sokan ismernek, de én megkérdezlek
Tudni akarok mindenfélét rólad.
József, életedben az ácsságot róttad.
Ó, te, ki a Megváltó nevelője lettél,
Zizgő szívem téged reménykedve így kér:
Suttogj a Kisjézus fülébe szépeket,
Etesd, viseld gondját, ne feledd!
Feleséged Mária, ővele neveled
Nemrég emberré lett Urad, Istenedet
Arra, mit tudsz, mindre megtanítod.
Pedig nem lesz kevés feladatod:
Rajta fordul meg a világmindenség!
Apja vagy Őnéki, nekem meg példakép.