Skip to Content

Kérdések és válaszok

Kérdések és válaszok, amelyek felmerülnek iskolánkkal kapcsolatban:

1. Csak katolikusok járhatnak a katolikus iskolában? Más felekezetűek nem?

Intézményünkbe túlnyomórészt katolikus vallású gyermekek járnak. De az ökumené jegyében nagy szeretettel fogadjuk a más felekezetű keresztény gyermekeket is (elegendő létszám esetén saját felekezetű hittan órán vehetnek részt a katolikus hittannal egyidőben). Szeretettel várjuk a nem hívő családok (meg nem keresztelt) csemetéit is, ha azonosulni tudnak a keresztény erkölcsi, nevelési elveinkkel.

2. A katolikus iskolában folyton csak imádkoznak és a gyerekekből papokat, apácákat nevelnek?

Való igaz, hogy arra buzdítjuk tanítványainkat, hogy minél szorosabb legyen az Istennel való kapcsolatuk, imádkozzanak minél többet, mert az ima beszélgetés Istennel. Imádkozunk tanítás előtt és után, étkezéskor, hittanórán, közös reggeli áhítatunkkor, iskolai szentmiséken. De ez nem veszi el az időt a tanulástól. A Nemzeti Alaptantervre épült helyi tantervünk szerint folyik a tanítás. Oktatásunk színvonaláról beszélnek versenyeredményeink, az általunk szervezett versenyek minősége, továbbtanulási arányaink, középiskolai visszajelzések. (Ajánlom kedves figyelmükbe iskolánk honlapját.) Őszintén örülünk annak, ha tanítványaink egyházi középiskolába mennek tovább, hogy tovább fejlesszék a hitbeli tudásukat is.

3. Tanítványoknak minden vasárnap ott kell lenni a szentmisén szüleikkel együtt?

A szentmise - látogatás parancsát nem az iskola határozza meg, a Tízparancsolat tartalmazza. Az a szülő, aki hozzánk íratja gyermekét, elfogadja keresztény értékrendünket. A keresztény családok számára természetes, hogy gyermekükkel közösen vesznek részt a vasárnapi szentmisén vagy istentiszteleten. A hitüket nem gyakorló családokból érkező gyermekek számára pedig lehetőség van arra, hogy felkészüljenek a különböző szentségek felvételére, de tiszteletben tartjuk, hogy ehhez belső indíttatásra van szükség, egyfajta érett lelkületre.

4. Nem katolikus óvodába járó gyermek is jelentkezhet a katolikus iskolába?

Természetesen. Sajnos a bázis óvodánk nem mindegyik kispajtása jön a katolikus iskolába. Ennek okai: már az óvodában sem elkötelezett keresztény családok gyermekei járnak, sokan a kényelem miatt választják az óvodát (közel van a munkahelyhez, otthonhoz?) és nem választják a 20 perccel távolabb lévő iskolát, többen a testvér iskolájába viszik csemetéiket.

5. Csak a német nyelvet lehet tanulni az iskolában?

Iskolánk német nemzetiségi iskola, heti 5 órában tanulják a gyerekek a nyelvet. 7. és 8. évfolyamon ingyenes német nyelvvizsga előkészítő foglalkozásokat tartunk, amely felkészíti őket a sikeres alapfokú nyelvvizsgára. 3. osztálytól második nyelvnek választható az angol, heti 2 órában. Az első és második évfolyamosok pedig angol szakkör formájában játékosan ismerkedhetnek a nyelvvel.

6. Felveszik az elvált szülők gyermekét is?

Igen.

7. Milyen sportolási lehetőség van az iskolában?

Tanulóink 2. osztálytól testnevelés óra keretében úszásoktatáson vesznek részt a Városi Uszodában Deli János vezetésével. Tanár úr a felsősöknek kosárlabda és röplabda foglalkozásokat is tart, az alsó tagozatosok pedig heti 2 alkalommal sportjáték szakkör keretében vezethetik le mozgásszükségleteiket.

8. Milyen szabadidős tevékenységek közül választhatnak a gyerekek?

  • Missziós foglalkozások
  • Énekkar: heti 1 órában.
  • Dráma: ingyenes szakkör formájában, heti egy órában, év végén bemutató esttel, év közben fellépési lehetőségekkel.
  • Sakkszakkör: heti egy órában.
  • Kézműves szakkör: heti két órában, anyagköltséget kell fizetni.
  • Gépírás szakkör: felső tagozatban az informatikát kiegészíti.
  • Informatika: alsó tagozatosoknak heti 1 alkalommal.
  • Angol szakkör: 1-2. osztályosoknak játékos formában.
  • Tánc: választható szakkör formájában.
  • Rajz szakkör: heti két órában, anyagköltséget kell fizetni.

9. Milyenek a tanulók továbbtanulási esélyei?

Végzős diákjaink közül többen a környék neves iskoláiban (Garay Gimnázium, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, I. Béla Gimnázium ) tanulnak tovább, felvételi esélyük azonos a város más általános iskoláiból induló tanulókéval.