Skip to Content

Palla Erika

Palla Erika

Beosztás, szak: tanító, alsós munkaközösség-vezető
Diploma: Óvónő 1993.; Tanító 1994.; differenciáló pedagógia-szakvizsga 2006.
Tanfolyam: Egyéni képességfejlesztés óvodás korban 1998/30h.; Számítógép alapfokú használata 2000/40h.; Tanulási tevékenység irányítása 2002/30h.

Bemutatkozás

Gyermekkorom, az általános iskolás, valamint a gimnáziumi évek szülővárosomhoz Gyöngyöshöz kötődnek. 18 éves koromban kerültem Szekszárdra, ahol óvodapedagógusként végeztem az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán. A tanítói kiegészítő képzést a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán végeztem el. 6 évig óvónőként dolgoztam, ebből három évig a szekszárdi Szent Rita Katolikus Óvodában. 1999-től tanítok a Szent József Katolikus Általános Iskolában. Pedagógus szakvizsgát tettem differenciáló pedagógia szakon.

A tantárgyak közül a matematika és a rajz tanítása áll a szívemhez legközelebb. Mindkét tantárgy oktatásánál szívesen használok digitális eszközöket, játékos módszereket. Több versenyen is sikeresen szerepeltek már tanítványaim. Én magam is szervezek versenyt negyedik osztályosoknak „Tavaszváró- barkácsoló” címmel. Differenciáló pedagógusként nagy figyelmet fordítok a tanulók felzárkóztatására, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítésére.
Fontosnak tartom a szeretetteljes légkör kialakítását, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást és a vidám hangulatú együttlétet.
Osztályfőnökként immár nyolcadik éve tevékenykedem. A munkám eredményességét befolyásolja a tanulók egymáshoz való viszonya közösségen belül, ezért célul tűzöm ki, hogy szülőkkel, gyermekekkel együtt családias légkörű osztályközösséget hozzunk létre. Ennek érdekében szervezek szabadidős tevékenységeket, színház-, múzeumlátogatásokat, kirándulásokat.
Kolléganőmmel, Bakonyi Györgynével, szeretettel várjuk leendő elsőseinket iskolánkba.

Jellemzés

Nyitott, érdeklődő személyiség. Kedveli a társaságot, az együtt gondolkodást, beszélgetéseket. Munkájában alapos, lelkiismeretes, szívesen veszi az őszinte visszajelzéseket. Szívéhez legközelebb az alsós korosztály áll. Óvónői szakmája lévén alaposan felkészült e korosztály fejlesztésére. Kedveli a kézműves tevékenységeket, fontosnak tartja, hogy a gyermekek környezete esztétikus és otthonos legyen, ezért szívesen dekorál. Az alsó tagozatos korosztályban teljesedik ki pedagógusi egyénisége. Bármilyen feladatot kap, igyekszik annak a legmesszemenőbbig megfelelni. Felkészült pedagógus, precíz. Őszinte, jó szándékú, kedves, gondoskodó, jó alkalmazkodási képességgel rendelkezik, nyitott mások felé; szereti a gyerekeket, kommunikációs képessége hatékony. Tanításában precíz munkát végez. Munkájában lelkiismeretes, keresi az új megoldásokat, szívesen gazdagítja módszertani készletét új elemekkel.

Gyerekek írták róla

Erika néni nagyon türelmes és segítőkész. Erika nénire számíthatok, mindig segít megoldani a problémákat. Megtanít minket a becsületre, fegyelemre és a felebaráti szeretetre. A testnevelés órák játékosak, szép munkákat készítünk rajz és technika órákon. Jól tanítja a matematikát, sokat segít, különösen a felmérők előtt.