Skip to Content

Mit nyújtunk Önnek?

Intézményünk célja, hogy gyermeke testben és lélekben egészséges, művelt emberré váljon.


Ezért oktatásunk keretében számtalan pluszt nyújtunk Önnek és gyermekének.
Néhány ezek közül:
  • Német nyelvoktatás már első osztálytól, heti öt órában.
  • Második osztálytól lehetőség az angol nyelv szakköri, harmadik osztálytól órarendi felvételére heti két órában.
  • Ingyenes nyelvvizsga felkészítés
  • Iskola előkészítés nagycsoportos gyermekeknek, hogy az első osztályt már otthonos környezetben kezdjék.
  • Órarendbe illesztett hitoktatás, gyónásra, elsőáldozásra, bérmálásra felkészítéssel.
  • Énekóra keretében furulya-oktatás, hogy a zenei alapokat tanulóink minél jobban elsajátítsák.
  • Testnevelés órákon úszás oktatás.
  • Szakköreinken gyermeke elképzelései szerint bővítheti tudását (kézműves, dráma, rajz, számítástechnika, sport ...)

Mindezt jól képzett, tanítókkal és tanárokkal, akik nem csak oktatnak, de keresztény szellemben, szeretettel nevelnek is.

Jöjjön el hozzánk, és találkozzon az iskolánkban érezhető családias légkörrel!

Iskolaváró

Kéthetente iskolaváró foglalkozásokat tart Mayer Józsefné a leendő első
osztályos osztályfőnök.

Énekverseny

November 22-én Szent Cecilia napján vidám hangulatú házi énekverseny
rendeztünk, ahol a dalos kedvű csapatok népdalokat és egyházi énekeket
mutattak be.
Képek itt.

Márton napról

Szent Márton napját az idei évben is nagy készülődés előzte meg iskolánkban: felelevenítettük Márton püspök életét, lámpás énekeket, miseénekeket és imákat tanultunk. November 11-én délután az alsósok kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol elkészítették lámpásaikat. A felsős osztályok csapatai játékos vetélkedőn mérték össze ügyességüket. Mi mindenben? Libaszámlálásban, közmondások értelmezésében, képkirakásban, Márton püspök életének és a róla szóló énekek felelevenítésében. Az is kiderült, hogy a csapatok mennyire jártasak a libasütésben. Ugyanakkor tanultak német énekeket, képet készítettek tollból és krumplinyomdával. A vidám játék után iskolások és óvodások együtt vettek részt a lámpás felvonuláson, mely a Béla király téri templomnál ért véget. Itt a német nyelvű szentmise e nap felemelő befejezése volt.

Képek itt.

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet ellenőrzésének eredménye

Kedves Szülők!

Az ország katolikus intézményeit a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 4 évenként ellenőrzi törvényességi és pedagógiai szempontok alapján.
Az ellenőrzés során megvizsgálják az intézmény dokumentumait (pl. iktatás, naplók, ellenőrzők, tájékoztató füzetek, ...), órákat látogatnak pedagógusoknál, interjúkat készítenek a tantestülettel, szülőkkel, tanulókkal.
Október végén Böhmné Kroh Katalin, Báráczné Szántó Mariann és Kovács Ottó szakértők végezték nálunk ezt a vizsgálatot.
A törvényes működésnek minden feltételét adottnak és megfelelőnek találták. Pedagógiai munkánkkal elégedettek voltak.
Hiányosságként értékelték, hogy az óvoda és iskola udvarán kevés játék található. Sajnos az Uniós szabályok szerint engedélyezett játékok több százezer (néha több millió)  forintba kerülnek, s bár a szakértők véleményével tökéletesen egyet értünk, de sajnos a jelenlegi intézményi költségvetésünk nem teszi lehetővé az ilyen jellegű kiadásokat. Természetesen mint eddig, a jövőben is igyekszünk pályázatok segítségével bővíteni szabadidős eszközeinket.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szakértőknek segítő jószándékukért, objektivitásukért, és hasznos tanácsaikért.
A kedves Szülőknek és Gyermekeknek, Pedagógustársainknak, Laci atyának és Csaba atyának pedig köszönjük az együttműködést, amellyel segítették az ellenőrzést.

Novemberi hirdetések

Nov. 11-én Szent Márton napi nemzetiségi napot tartunk intézményünkben

  • 16 órakor lámpás felvonulás indul óvodásainkkal és iskolásainkkal közösen
  • fél 5 órakor német nyelvű szentmisét celebrál Laci atya a Belvárosi Templomban

Nov. 17-én az első két tanórában

szeretettel várjuk első osztályosaink óvó nénijeit egy látogatásra, hogy megmutathassák tanítványaik, mennyi mindent tanultak eddig az iskolában.

Nov. 18- án és 19-én a már hagyományossá vált Szent Erzsébet napi ruhabörzénket

tartjuk meg. ( Szívesen fogadunk kinőtt ruhákat, cipőket, nem használt játékokat, amelyeket már nov. 15-től be lehet hozni az iskolába. Felajánlásaikat előre is köszönjük!)

Nov. 24-én betekintést nyerhetnek mindennapjainkba,

nyílt nap lesz iskolánkban elsőtől 8. osztályig az első 3 órában.

Nov. 26-án az adventi koszorúk megáldása,

közös gyertyagyújtás lesz óvodánkban.

Dec. 1-én 15 órakor lesz

második Galéria megnyitónk.

Tartalom átvétel

Intézményünkben a 2010-es évben az egy főre jutó állami támogatás
420.167 Ft/fő volt.
A normatíva támogatás a teljes intézményi költségvetés 92,8 %-át fedezte.

Intézményünkben a 2009-es évben az egy főre jutó állami támogatás 492.498 Ft/fő volt. A normatív támogatás a teljes intézményi költségvetés 90,7 %-át fedezte.

A 2008-as évben az egy főre jutó állami támogatás 480.135 Ft/fő volt. Ez az intézményi költségvetés 89,9 %-át fedezte
Az intézményben a 2007-es évben az egy főre jutó állami támogatás 403 919 Ft volt. A normatív támogatás a teljes intézményi költségvetés 81,16%-át fedezte.

Szent József Katolikus Általános Iskola, Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda

Hivatalos rövidítése: Szent József Iskolaközpont
OM azonosító: 036285

Székhely címe: 7100 Szekszárd, Garay tér 9.

Telefon/fax: 74/311-421

e-mail: igazgato@sztjozsef.t-online.hu

Igazgató: Fodor Mihályné

Püspöki biztos: Bacsmai László Szekszárd-Belváros plébánosa

Iskolaszék elnöke: Oláhné Hága Mónika

Gazdasági iroda: Kara Edina

Fenntartó: Pécsi Egyházmegye, 7624 Pécs, Szent István tér 23.

Tagintézménye: Szent Rita Katolikus Óvoda

Tagintézmény címe: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 9.

Tagintézmény telefon/fax: 74/319-041

Tagintézmény vezető: Szilyné Simon Ágnes

Igazgatói iroda fogadóórái: Hétfő 15-17 óráig

Gazdasági iroda nyitvatartása:

Hétfő 7:30 - 13:30

Kedd 7:30 - 16:30

Szerda 7:30 - 11:30 és 14:30 - 16:30

Csütörtök 7:30 - 16:30

Péntek 7:30 - 13:30

Köszönjük mindazoknak, akik az adójuk 1 %-ából a Tehetséges Ifjúságért Alapítványt támogatták.
A 2010. évi támogatás összege 375 704 Ft volt.
Kérjük, gondoljanak ránk az idei adóbevalláskor is.
A Tehetséges Ifjúságért Alapítvány technikai száma: 18851179-1-17