Skip to Content

Mit nyújtunk Önnek?

Intézményünk célja, hogy gyermeke testben és lélekben egészséges, művelt emberré váljon.


Ezért oktatásunk keretében számtalan pluszt nyújtunk Önnek és gyermekének.
Néhány ezek közül:
  • Német nyelvoktatás már első osztálytól, heti öt órában.
  • Második osztálytól lehetőség az angol nyelv szakköri, harmadik osztálytól órarendi felvételére heti két órában.
  • Ingyenes nyelvvizsga felkészítés
  • Iskola előkészítés nagycsoportos gyermekeknek, hogy az első osztályt már otthonos környezetben kezdjék.
  • Órarendbe illesztett hitoktatás, gyónásra, elsőáldozásra, bérmálásra felkészítéssel.
  • Énekóra keretében furulya-oktatás, hogy a zenei alapokat tanulóink minél jobban elsajátítsák.
  • Testnevelés órákon úszás oktatás.
  • Szakköreinken gyermeke elképzelései szerint bővítheti tudását (kézműves, dráma, rajz, számítástechnika, sport ...)

Mindezt jól képzett, tanítókkal és tanárokkal, akik nem csak oktatnak, de keresztény szellemben, szeretettel nevelnek is.

Jöjjön el hozzánk, és találkozzon az iskolánkban érezhető családias légkörrel!

Digitális témahét iskolánkban

Digitális Témahét 2016

Magyarországon április 4-8-ig az ország csaknem 800 iskolájában figyelemfelkeltő célzattal témahetet tartottak pedagógusok, hogy elősegítsék a manapság szinte már elvárásnak tekintett digitális kompetenciák fejlődését.
Iskolánk 78 fős felső tagozatának 65 tanulójával kapcsolódott be a programba, a „Tavaszi szél vizet áraszt” projekt megvalósításával. Nemcsak természettudományos tárgyakhoz találtuk meg a projekt révén az utat, hanem bevontuk a hittan, az osztályfőnöki, a német, a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat is, és más-más napokon más-más osztályokkal kalandoztunk a különböző eszközök segítségével. Interaktív tábla, táblagépek, informatika terem – e héten az eddiginél is jobb kihasználtságnak örvendett.
Matematikaórán kódfejtős kincskereséshez végeztek el feladatsort tanulóink, osztályfőnöki órán az internetes keresés gyakorolták az 5. osztályban igaz-hamis állításokkal (egy megadott feladatsoron) az informatika teremben egyéni és páros munkaformában. Ötödikben Nyulász Péter Helka című regényének feldolgozása fejeződött be csoportmunkában, amely kiváló alkalmat teremtett a szélfajták és a Balaton környéki vizek alaposabb megismerésére.
Az ötödikesek és hatodikosok nyelvtanórán Redmenta-feladatsort oldottak meg (direktcím: BHM 16-04-05), változatos feladattípusok segítségével ismerkedtek a szélfajtákkal, gyakorolták a folyónevek helyesírását, ill. párosították a széllel és vízzel kapcsolatos közmondásokat a jelentésükkel.
A témahéten 7. osztályosaink németóra keretében Magyarország vizeivel, ezen belül is gyógyvizeivel, gyógyfürdőivel foglalkoztak. A tanulók páros munkában, az internet segítségével német nyelvű ppt-bemutatót készítettek az ismertebb magyarországi gyógyfürdőkről. A bemutató ezen a címen tekinthető meg:
https://docs.google.com/presentation/d/19DvOZaSqkjBiGQKwmvmW9Anfk73_dGhk...

Tisztában vagyunk azzal, hogy a most iskolánkba járó gyerekek jó része 10-15 év múlva olyan szakmákban fog dolgozni, amik ma még nem is léteznek. Egyelőre az tűnik biztosnak, s kutatások is erre mutatnak, hogy a jövőben kialakuló szakmákhoz elengedhetetlenül fontos az informatikai tudás, és a társas együttműködés képessége. Informatikai tudáson természetesen nem lexikális, hanem gyakorlati tudást értünk, illetve az interneten való tájékozódás képességét. A digitális témahét alkalmával bizonyítottuk, hogy pedagógusaink összefogással, a gyerekek jövője érdekében a saját és tanítványaik képességeit egyaránt fejlesztő, izgalmas, korszerű órákat tartanak. Többek között ezért is volt jó a Digitális Témahéthez csatlakozni.

A projekt dokumentációja megtekinthető iskolánk facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/SzentJozsefIskolakozpont/

Nyílt nap leendő elsőseinknek és szüleiknek

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a
Szent József Iskolaközpont leendő tanulóit, szüleiket,
az 1. és a 4. osztályban tartandó nyílt napunkra február 23-án.

Szülők akadémiája

Miért nem működik a "Százszor megmondtam!"?

A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia

Uzsalyné Pécsi Rita PhD előadása
Időpont: 2016. február 17. (szerda) 17.00
Helyszín: iskolánk könyvtára

NYÍLT NAP

KEDVES SZÜLŐK, KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

Nagyon nagy szeretettel látjuk és várjuk Önöket nyílt napunkon, január 19-én, ahol betekinthetnek munkánkba, diákjaink és pedagógusaink mindennapjaiba.
A következő órákat kínáljuk látogatásra:

Nyílt nap

Kedves Szülők, kedves Érdeklődők!
Értesítjük Önöket, hogy a 2015. november 24-re meghirdetett nyílt napunkat, ahol betekinthetnek osztályaink, gyermekeik, pedagógusaink munkájába, iskolaépületünk elhúzódó felújítási munkái miatt elhalasztani kényszerülünk.
AZ ÚJ IDŐPONT: 2016. JANUÁR 19.

Tartalom átvétel

Intézményünkben a 2010-es évben az egy főre jutó állami támogatás
420.167 Ft/fő volt.
A normatíva támogatás a teljes intézményi költségvetés 92,8 %-át fedezte.

Intézményünkben a 2009-es évben az egy főre jutó állami támogatás 492.498 Ft/fő volt. A normatív támogatás a teljes intézményi költségvetés 90,7 %-át fedezte.

A 2008-as évben az egy főre jutó állami támogatás 480.135 Ft/fő volt. Ez az intézményi költségvetés 89,9 %-át fedezte
Az intézményben a 2007-es évben az egy főre jutó állami támogatás 403 919 Ft volt. A normatív támogatás a teljes intézményi költségvetés 81,16%-át fedezte.

Szent József Katolikus Általános Iskola, Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda

Hivatalos rövidítése: Szent József Iskolaközpont
OM azonosító: 036285

Székhely címe: 7100 Szekszárd, Garay tér 9.

Telefon/fax: 74/311-421

e-mail: igazgato@sztjozsef.t-online.hu

Igazgató: Fodor Mihályné

Püspöki biztos: Bacsmai László Szekszárd-Belváros plébánosa

Iskolaszék elnöke: Oláhné Hága Mónika

Gazdasági iroda: Kara Edina

Fenntartó: Pécsi Egyházmegye, 7624 Pécs, Szent István tér 23.

Tagintézménye: Szent Rita Katolikus Óvoda

Tagintézmény címe: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 9.

Tagintézmény telefon/fax: 74/319-041

Tagintézmény vezető: Szilyné Simon Ágnes

Igazgatói iroda fogadóórái: Hétfő 15-17 óráig

Gazdasági iroda nyitvatartása:

Hétfő 7:30 - 13:30

Kedd 7:30 - 16:30

Szerda 7:30 - 11:30 és 14:30 - 16:30

Csütörtök 7:30 - 16:30

Péntek 7:30 - 13:30

Köszönjük mindazoknak, akik az adójuk 1 %-ából a Tehetséges Ifjúságért Alapítványt támogatták.
A 2010. évi támogatás összege 375 704 Ft volt.
Kérjük, gondoljanak ránk az idei adóbevalláskor is.
A Tehetséges Ifjúságért Alapítvány technikai száma: 18851179-1-17