Skip to Content

Mit nyújtunk Önnek?

Intézményünk célja, hogy gyermeke testben és lélekben egészséges, művelt emberré váljon.


Ezért oktatásunk keretében számtalan pluszt nyújtunk Önnek és gyermekének.
Néhány ezek közül:
  • Német nyelvoktatás már első osztálytól, heti öt órában.
  • Második osztálytól lehetőség az angol nyelv szakköri, harmadik osztálytól órarendi felvételére heti két órában.
  • Ingyenes nyelvvizsga felkészítés
  • Iskola előkészítés nagycsoportos gyermekeknek, hogy az első osztályt már otthonos környezetben kezdjék.
  • Órarendbe illesztett hitoktatás, gyónásra, elsőáldozásra, bérmálásra felkészítéssel.
  • Énekóra keretében furulya-oktatás, hogy a zenei alapokat tanulóink minél jobban elsajátítsák.
  • Testnevelés órákon úszás oktatás.
  • Szakköreinken gyermeke elképzelései szerint bővítheti tudását (kézműves, dráma, rajz, számítástechnika, sport ...)

Mindezt jól képzett, tanítókkal és tanárokkal, akik nem csak oktatnak, de keresztény szellemben, szeretettel nevelnek is.

Jöjjön el hozzánk, és találkozzon az iskolánkban érezhető családias légkörrel!

Taneszközlista - 2015/2016. tanév

Kedves Szülők!

Az alábbiakban adjuk közre a 2015/2016. tanév taneszközlistáját.

Meghívó

A Szent József Iskolaközpont szeretettel meghívja Önt a
című előadássorozatának következő rendezvényére,

2015. április 14-én, kedden 17 órai kezdettel
Nagy Péter, a Pécsi Egyházmegye munkatársa

A kamaszkor szépségei és nehézségei

című előadására.

Helyszín: a Szent József Iskolaközpont tornaterme, Szekszárd, Garay tér 9.
Az előadást kötetlen beszélgetés és szerény agapé követi.

Felhívás Dsida Jenő versmondó versenyre

Kirándulás a Felvidéken

Dévény

Immár hagyomány iskolánkban, hogy nyaranta felkeressük a Nagy-Magyarország egy-egy határainkon túli vidékét. Az elmúlt években Erdélyben és Kárpátalján jártunk. Az idei úticélunk a Felvidék nyugati része volt. Programunkat – az idegenvezetővel való találkozás után – Öregkomáromban, Jókai Mór és Lehár Ferenc városában kezdtük. A gútai vízimalomban tett látogatás után Jedlik Ányos szülőfaluját, Szímőt kerestük fel. Érdekes volt számunkra Érsekújvár ferences templomának katakombáit végigjárni. E napot egy Nyitrán tett városi sétával és Vazul várának megtekintésével zártuk.

TETU-tábor

A nagy csapat

Régóta tervezgettük, hogy egy olyan tábort kellene szervezni, ahol a gyerekek – iskolán kívüli keretek között - csodálkozhatnának rá a természettudományos tantárgyak szépségeire, együtt mélyedhetnének el azok titkaiban, fedezhetnének fel újabb és újabb összefüggéseket.
Szegedi Dezső kollégámmal olyan gyerekeket hívtunk meg ebbe – a talán kicsit szokatlannak tűnő – ötnapos táborba, akik a tanév során a földrajz, a fizika, a kémia illetve a matematika tantárgyak valamelyike iránt több érdeklődést mutattak, akár még a versenyekre való felkészüléssel járó többletfeladatokat is vállalták. Helyszínül a Pécs Egyházmegye fenntartásába tartozó orfűi, volt plébánia épületet választottuk. A programok összeállításakor nagy hangsúlyt fektettünk a környék kínálta lehetőségek mind sokoldalúbb kihasználására. Munkánkban nagy segítségünkre volt Köpenczeiné Tövisháti Lilla magyar-történelem szakos kolléganőnk és Szegediné Ángyán Anna, aki elsősorban a konyhai feladatokat látta el, de a programok legtöbbjében szintén kivette részét.

Tartalom átvétel

Intézményünkben a 2010-es évben az egy főre jutó állami támogatás
420.167 Ft/fő volt.
A normatíva támogatás a teljes intézményi költségvetés 92,8 %-át fedezte.

Intézményünkben a 2009-es évben az egy főre jutó állami támogatás 492.498 Ft/fő volt. A normatív támogatás a teljes intézményi költségvetés 90,7 %-át fedezte.

A 2008-as évben az egy főre jutó állami támogatás 480.135 Ft/fő volt. Ez az intézményi költségvetés 89,9 %-át fedezte
Az intézményben a 2007-es évben az egy főre jutó állami támogatás 403 919 Ft volt. A normatív támogatás a teljes intézményi költségvetés 81,16%-át fedezte.

Szent József Katolikus Általános Iskola, Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda

Hivatalos rövidítése: Szent József Iskolaközpont
OM azonosító: 036285

Székhely címe: 7100 Szekszárd, Garay tér 9.

Telefon/fax: 74/311-421

e-mail: igazgato@sztjozsef.t-online.hu

Igazgató: Fodor Mihályné

Püspöki biztos: Bacsmai László Szekszárd-Belváros plébánosa

Iskolaszék elnöke: Oláhné Hága Mónika

Gazdasági iroda: Kara Edina

Fenntartó: Pécsi Egyházmegye, 7624 Pécs, Szent István tér 23.

Tagintézménye: Szent Rita Katolikus Óvoda

Tagintézmény címe: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 9.

Tagintézmény telefon/fax: 74/319-041

Tagintézmény vezető: Szilyné Simon Ágnes

Igazgatói iroda fogadóórái: Hétfő 15-17 óráig

Gazdasági iroda nyitvatartása:

Hétfő 7:30 - 13:30

Kedd 7:30 - 16:30

Szerda 7:30 - 11:30 és 14:30 - 16:30

Csütörtök 7:30 - 16:30

Péntek 7:30 - 13:30

Köszönjük mindazoknak, akik az adójuk 1 %-ából a Tehetséges Ifjúságért Alapítványt támogatták.
A 2010. évi támogatás összege 375 704 Ft volt.
Kérjük, gondoljanak ránk az idei adóbevalláskor is.
A Tehetséges Ifjúságért Alapítvány technikai száma: 18851179-1-17